MÁY TÁI SINH BÊ TÔNG NHỰA NÓNG PHỤC VỤ SỬA CHỮA NHỎ ASPHALT RECYCLING MACHINE (RAP)

  • Sản xuất được BTN nóng, BTN nguội từ vật liệu mới
  • Tái sinh BTN đào cắt hoặc cào bóc ngay tại mặt đường
  • Tận dụng vật liệu >90% , năng suất đạt khoảng 2,4T/h
  • Nhiệt độ vật liệu đạt 160-180°C
  • Chỉ tiêu tốn 5-7 lít dầu diesel/mẻ và bổ sung thêm 0,8-1,2% nhựa đường
  • Thời gian tái sinh mỗi lần chỉ 20-30 phút, diện tích phủ đến 9m2
  • Có máy phát điện độc lập, sử dụng dầu diezel cho nhiều công năng
  • Có thể sử dụng nguồn điện 3 pha cho chi phí vận hành thấp
  • Dễ điều khiển, phù hợp với điều kiện thời tiết và con người tại VN
  • Tận dụng các phương tiện sẵn có, tạo các dây chuyền thi công linh hoạt