Máy vá đường YN-CZ350

Máy vá đường thế hệ mới với trang bị hiện đại hơn nhằm giúp giảm công lao động của công nhân.