Hầm Đỗ Xe Thông Minh

  • Linh kiện nhập khẩu từ Đức, Mỹ…
  • Giải pháp chống ngập nước không cần dùng điện
  • Sử dụng đến 90% diện tích sàn
  • Với 300 mét vuông chứa 9-15 xe
  • Độ an toàn cao
  • Hiệu quả đầu tư ca
  • Hệ thống điều khiển thông minh
  • Hố Pit chỉ từ 200mm