Nhà Đỗ Xe Thông Minh Dạng Tháp Xoay

 • Chi phí đầu tư thấp
 • Tiết kiệm 80% không gian
 • Không ngập nước
 • Hiệu quả chống trộm cao
 • Khả năng chống cháy cao
 • Khả năng chống bão tốt
 • Hệ thống điều khiển thông minh
 • 30 giây đưa xe xuống ~ 0,2 số điện
 • Để 8-16 chiếc SUV chỉ từ 36 mét vuông
 • Dễ di chuyển bảo dưỡng
 • 7 ngày để tháo và lắp đặt
 • Hiệu quả đầu tư cao
 • Khả năng thu hồi vốn nhanh